Bergruimte: Huiseienaarsverenigings kan optree

Die wonings in meenthuisontwikkelings en ander omheinde gemeenskappe het gewoonlik afsonderlike motorhuise en afdakke, maar daar is dikwels vraag na bykomende permanente parkering of bergruimte vir sleepwaens, motorfietse, bote en woonwaens.

En dit kan ‘n netelige kwessie vir die beheerliggaam of huiseienaarsvereniging raak omdat daar gewoonlik nie genoeg ruimte is om ‘n bykomende bergplek of parkeerplek vir elke afsonderlike eenheid sowel as parkeerplek vir besoekers te skep nie.

Maar, sê Berry Everitt, uitvoerende hoof van die Chas Everitt International-eiendomsgroep, die huiseienaarsvereniging kan die saak besleg deur ‘n beskrywingspunt te aanvaar dat niemand uitsluitlike gebruik van enige gesamentlike gerief, soos die onbespreekte parkeerruimtes, het nie tensy hulle huur daarvoor aan die vereniging betaal.

“En dié huurgeld kan benut word om al die inwoners se maandelikse aanslag of heffing laag te hou.”

Hy skryf in die nuusbrief, Property Signposts, dat die huurgeld op plaaslike koerse vir parkering en berging gegrond behoort te word en dat die ruimte op ‘n jaarlikse grondslag verhuur – en betaal – moet word om boekhouding te vereenvoudig en ‘n reëlmatige inkomste vir die vereniging te verseker.

“Boonop behoort veelvuldige huurkontrakte nie aan ‘n enkele eienaar toegestaan word nie behalwe in gevalle waar die aanbod die aanvraag oorskry, en dan slegs indien die vereniging die reg voorbehou om die situasie jaarliks te heroorweeg.”

Die vereniging moet ook goed dink voordat ruimte aan nie-inwoners verhuur word. “Sekuriteit kan daardeur benadeel word en die vereniging sal boonop min, indien enige, inspraak hê in gevalle waar nie-inwoners versuim om huur te betaal of selfs gemeenskaplike eiendom beskadig.”

Article from: www.chaseveritt.co.za