Real Estate Agents of Adel Bakkes Real Estate

Company Adel Bakkes Real Estate
Agent: Adel Bakkes
Office: 0824595236
Cell: 0824595236
Fax: 0865932278
Email: Agent Email
Areas: Bon Accord, Bultfontein, Grootvlei, Haakdoornboom, Honingneskrans, Inderminne, Kameeldrift, Kromdraai, Lusthof, Mont Lorraine, Onderstepoort, Pylpunt, Pyramid, Rondavel, Rooiwal, Vasfontein, Waterval.
Search: For Sale | To Rent
" class="img-responsive">

Company Adel Bakkes Real Estate
Agent: Billy-Jean Coutinho
Office: 0824595236
Cell: 0834123303
Fax: 0865932278
Email: Agent Email
Areas: Baviaanspoort, Boekenhoutskloof, Buffelsdrift, Byenespoort, Cullinan, Derdepoort, Doornfontein, Downbern, Kameeldrift East, Kleinklipkop, Klipdrift, Krokedilspruit, Leeufontein, Leeukloof, Minnaar, Oog van Boekenhoutskloof (alias Tweefontein), Paardefontein, Roodeplaat, Wallmansthal.
Search: For Sale | To Rent
" class="img-responsive">

Company Adel Bakkes Real Estate
Agent: Tania Bakkes
Office: 0824595236
Cell: 0798787203
Fax: 0865932278
Email: Agent Email
Areas: Baviaanspoort, Boekenhoutskloof, Buffelsdrift, Byenespoort, Cullinan, Derdepoort, Doornfontein, Downbern, Kameeldrift East, Kleinklipkop, Klipdrift, Krokedilspruit, Leeufontein, Leeukloof, Minnaar, Oog van Boekenhoutskloof (alias Tweefontein), Paardefontein, Roodeplaat, Wallmansthal. Bon Accord, Bultfontein, Grootvlei, Haakdoornboom, Honingneskrans, Inderminne, Kameeldrift, Kromdraai, Lusthof, Mont Lorraine, Onderstepoort, Pylpunt, Pyramid, Rondavel, Rooiwal, Vasfontein, Waterval.
Search: For Sale | To Rent


Back to Agency List